OBCHODNÍ PRÁVO

Nabízíme vám následující služby v oblasti obchodního práva

Advokátní kancelář BOCHNÍČEK

Jsme specialisté na obchodní právo. Dokážeme vám pomoci v rámci právního zastoupení před soudy, vymáhání pohledávek, zakládání obchodních společnosti či sepisem obchodních smluv

Zastupování před soudy

Vymáhání pohledávek

zastupování v civilním, exekučním a insolvenčním řízení vč. podání zaslání předžalobní výzvy, podání žaloby, návrhu na vydání platebního rozkazu, exekučního návrhu, přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení aj.

Zakládání obchodních společností

družstev, změny v rejstříku, převody podílů

Sepis a revize smluv

Vytvoření či kontrola obchodní smlouvy našimi advokáty

Zajímáte se o informace ohledně obchodního práva? Možná by Vám mohly pomoci tyto odkazy.

Odpovědi na časté otázky ZDE »

Využijte naši online poradnu z pohodlí domova ZDE »

Bližší informace ohledně ceny naleznete ZDE »

Můžeme Vám pomoci i v dalších oblastech...

OBCHODNÍ PRÁVO

zastupování před soudy, vymáhání pohledávek, zakládání obchodních společností, družstev, změny v rejstříku, převody podílů, sepis a revize smluv

OBČANSKÉ PRÁVO

smlouvy, rodinné právo, náhrada škody a nemateriální újmy na zdraví, vymáhání pohledávek, spotřebitelské právo, dědické právo, směnky, SVJ, bytová družstva

TRESTNÍ
PRÁVO

právní zastoupení podezřelých a obhajoba obviněných zastupování poškozených v adhezním řízení sepis trestních oznámení

PRACOVNÍ PRÁVO

sepis pracovních smluv, náhrada škody způsobená zaměstnancem/zaměstnavatelem, pracovní úrazy, nemoci z povolání, tvorba vnitřních předpisů, zastupování před soudy

SPRÁVNÍ
PRÁVO

 zákon o matrikách, zákon a ochraně průmyslových vzorů, stavební řád, upravování vztahů při realizaci správy veřejných záležitostí ve společnosti

Potřebujete právníka? Kontaktujte nás! 

nebo volejte 373 034 090 (91) pro bližší informace