ONLINE PORADNA

Advokátní online poradna z pohodlí domova

Jak to funguje?

1

Vyplňte poptávkový formulář

K zajištění optimální rychlosti vyřešení vašeho případu prosíme o pečlivé vyplnění všech kolonek ve formuláři

2

Vyčkejte na náš kontakt

Po stručném obeznámení Vás budeme kontaktovat a zašleme Vám platební údaje pro bezhotovostní převod. 

3

Realizace

Po Vaší úhradě se začneme věnovat Vašemu případu, zároveň Vás budeme kontaktovat.

Abychom se Vám mohli věnovat, prosím vyplňte a odešlete tento formulář.

Před odesláním formuláře prosím potvrďťe přečtení následujících dokumentů

7 + 6 =

*Poskytování advokátní online poradny se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, kdy odesláním vyplněného formuláře klient potvrzuje, že byl seznámen s obsahem VOP, a pokud se klient stává zároveň spotřebitelem, výslovně žádá o poskytnutí služby před uplynutím čtrnáctidenní lhůty k odstoupení dle § 1823 zák. 89/2012 Sb. Žádost o odstoupení k dispozici ZDE.

Některé již dříve zodpovězené otázky

Darování nemovitosti dítěti

Chceme s manželem darovat naší dceři nemovitost, ve které ale bydlíme. Chtěli bychom v nemovitosti dožít, ale když dceři darujeme dům dnes, nemáme žádnou jistotu, že nás v domě nechá. Je možné dar odvolat, kdyby později taková situace nastala?

Lucie K.

Dar možné odvolat je, a to pro zákonné důvody- pro nevděk nebo pro dárcovu nouzi. Dále je možné odvolání daru smluvně upravit přímo v darovací smlouvě. Takový postup bychom ale nedoporučovali vzhledem k tomu, že nejlepším řešením je vždy problémům předcházet. Ve Vaší situaci se mi jako nejvhodnější variantou jeví darování nemovitosti se současným zřízením výměnku nebo doživotního práva užívání. Dcera bude zapsána v katastru jako vlastník nemovité věci, ale výhradní právo nemovitost užívat budete mít až do své smrti Vy.

Advokát Mgr. Petra Svatošová

Můžu mít zvíře v pronajatém bytě?

Budoucí pronajímatel mi předložil nájemní smlouvu, ve které mi zakazuje mít v bytě domácí zvířata. Má na to nárok?

Tomáš S.

Pokud chov zvířete v bytě nepůsobí nepřiměřené obtíže pronajímateli nebo ostatním obyvatelům v domě, nemá nárok si vymiňovat zákaz práva chovat domácí zvíře. Pod takovými obtíži si lze například představit vyšší počet zvířat, než je v konkrétním bytě hygienicky únosné, hluk, zápach nebo poškozování bytu nebo jeho společných částí. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, je nájemce povinen tyto náklady pronajímateli uhradit. 

Advokát Mgr. Petra Svatošová

Investice do domu mého manžela

S manželem jsem se seznámila v roce 2008, to již vlastnil dům po jeho babičce. V roce 2010 jsme se vzali a mně se nedávno uvolnily nějaké prostředky, které bych do jeho domu investovala. Nyní přemýšlíme, jakým způsobem bychom měli promítnout i do právního stavu a co se stane, pokud s tím teď nebudu nic dělat a v budoucnu bychom se rozvedli?

Ivana Z.

Je otázkou, jakou částku jste vzhledem k hodnotě nemovitosti investovala. Řešením může být jak např. rozšířením společného jmění manželů prostřednictvím notářského zápisu nebo darováním podílu na nemovitosti odpovídající Vaší investici k celkové hodnotě nemovitosti. V případě, že by došlo k rozvodu manželství bez toho, aniž by se Vaše investice nějakým způsobem vyřešila, máte nárok na její vrácení- a to buď ve výši poloviny její hodnoty, pokud se jednalo o prostředky ze společného jmění manželů, nebo v celé výši investice, jestliže se jednalo o Vaše výlučné prostředky. Výše investice by pak ještě byla regulována podle toho, zda došlo ke zhodnocení nebo znehodnocení nemovitosti od doby, kdy do nemovitosti bylo investováno. Tento postup ovšem nedoporučujeme, jelikož byste byla Vy tou, která by v případě sporu prokazovala, že investice vůbec byla vynaložena a rovněž i její výši.

Advokát Mgr. Petra Svatošová