CENA PRÁVNÍCH SLUŽEB

Kolik stojí advokát a z čeho se cena skládá?

Jak se počítá cena právních služeb?

Vzhledem k tomu, že ke každému klientovi přistupujeme individuálně, toto činíme i s ohledem na cenu za poskytované právní služby. Odměna advokáta je upravena obecně ve vyhl.č. 177/1996 Sb., v platném znění, ale preferujeme cenu smluvní, která bývá pro klienty výhodnější a může být flexibilněji upravena s ohledem na časovou a právní obtížnost daného případu a finanční možnosti klienta. Cena smluvní může být sjednána jako tzv. cena:

Cena smluvní může být sjednána jako tzv. cena:

$

Úkonová

Klient hradí odměnu advokáta za jednotlivé právní úkony, jimiž jsou např. příprava a převzetí právního zastoupení, podání žaloby ve věci, účast u ústního jednání nepřesahující dvě hodiny apod.,

$

Časová

Klient hradí odměnu advokáta dle počtu hodin, ev. dle jiné časové jednotky, kterou se advokát konkrétní věci věnuje,

$

Paušální

Klient hradí odměnu advokáta v pravidelných, většinou měsíčních částkách bez ohledu na počet vykonaných právních úkonů.

$

Podílová

Advokátovi náleží odměna dle podílu úspěchu ve věci.

Klient též hradí další náklady spojené s právním zastoupením, jako je cestovné, náhrada za promeškaný čas a režijní paušál. Advokátní kancelář Mgr. Ing. Robert Bochníček je plátcem DPH.

Kontaktujte nás za účelem zjištění předběžné kalkulace ceny vašeho případu, rádi vám poskytneme bližší informace.

Potřebujete právníka? Kontaktujte nás! 

nebo volejte 373 034 090 (91) pro bližší informace