Můžu mít zvíře v pronajatém bytě?

S manželem jsme se dohodli na rozvodu, máme spolu 9 letou dceru a oba chceme, aby ji náš rozvod co nejméně zasáhnul. Jakým způsobem můžeme rozvod co nejrychleji uspíšit a jak dlouho celé řízení trvá?

Domů » Dohoda o rozvodu

Pokud oba dva s rozvodem souhlasíte, dohodli jste se na péči o nezletilou dceru a na výši výživného a jsme dohodnuti na vypořádání společného jmění manželů, v takovém případě je nejrychlejší variantou podat tzv. společný návrh na svěření nezletilé do péče, uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů se zákonnými náležitostmi a podat společný návrh na rozvod manželství.

Nejprve bude nařízené jednání o úpravě poměrů k nezletilé a určení výše výživného, kde bude soud přezkoumávat, zda je uzavřená dohoda rodičů v souladu se zájmy dítěte. Pokud nedospěje k opačnému závěru, soud dohodu rodičů schválí. Po nabytí právní moci rozsudku o úpravě poměrů k nezletilé bude nařízeno jednání ve věci rozvodu. Aby soud nezjišťoval příčiny rozvratu manželství, doložte mu podepsanou dohodu o vypořádání společného jmění manželů s ověřenými podpisy.

V opačném případě soud manželství pravděpodobně rozvede, ale bude vyžadovat tzv. účastnický výslech k příčinám rozvratu manželství, což může být pro účastníky nepříjemná záležitost. Není-li majetek ve společném jmění manželů zanedbatelné hodnoty, vřele Vám doporučuji se obrátit
s žádostí o sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů na odborníka s praxí v oblasti rodinného práva. Řízení trvá většinou několik měsíců, záleží na místní příslušnosti soudu a jeho nápadu (náporu). V Praze může být rozhodnuto např. až po roce ode dne podání návrhů.

Pro detailní analýzu a návrh komplexního řešení doporučujeme využít služeb advokáta.