Můžu mít zvíře v pronajatém bytě?

Bývalý manžel mi platí výživné na děti podle rozsudku z roku 2016, dceři je dnes 12 let a platí 2.000,- Kč a synovi 15 let a platí 2.500,- Kč. Nad rámec výživného nic nehradí, dětem akorát kupuje dárky k Vánocům či narozeninám. Chtěla bych dětem dopřát víc, mám pouze jeden příjem jako samoživitelka. Bývalý se brání a chce po mně účtenky, já to ale nejsem schopná rozpočítávat. Můžu si za takové situace požádat o zvýšení alimentů?

Domů » Zvýšení výživného

Jestliže máte poslední rozhodnutí o výživném z roku 2016 a Váš bývalý manžel dobrovolně ničeho navíc přispívá, potřeby nezletilých se za takovou dobu pravděpodobně již pouhým plynutím času automaticky zvýšily. Výše uváděného výživného se určuje s ohledem na reálné potřeby dětí a příjmy, resp. možnosti a schopnosti povinného. Bohužel jste neuvedla, jaký má Váš bývalý manžel příjem ze zaměstnání, ale výživné v takové výši je zpravidla zcela nedostačující. Soudy se mohou orientačně řídit tabulkami Ministerstva spravedlnosti, ale konečné rozhodnutí vždy závisí na konkrétních okolnostech daného případu. Soud rovněž zjišťuje, zda příjem povinného je odpovídající jeho možnostem a schopnostem. Pokud by dospěl k názoru, že možnosti a schopnosti povinného výrazně převyšují jeho vykazovaný příjem, výživné může vyměřit na základě úvahy o potenciálním příjmu povinného právě s přihlédnutím k jeho možnostem a schopnostem. Neprokáže-li rodič žádný příjem, soud vyměří výživné z pětadvacetinásobku částky životního minima.

Nejprve bude nařízené jednání o úpravě poměrů k nezletilé a určení výše výživného, kde bude soud přezkoumávat, zda je uzavřená dohoda rodičů v souladu se zájmy dítěte. Pokud nedospěje k opačnému závěru, soud dohodu rodičů schválí. Po nabytí právní moci rozsudku o úpravě poměrů k nezletilé bude nařízeno jednání ve věci rozvodu. Aby soud nezjišťoval příčiny rozvratu manželství, doložte mu podepsanou dohodu o vypořádání společného jmění manželů s ověřenými podpisy.

V opačném případě soud manželství pravděpodobně rozvede, ale bude vyžadovat tzv. účastnický výslech k příčinám rozvratu manželství, což může být pro účastníky nepříjemná záležitost. Není-li majetek ve společném jmění manželů zanedbatelné hodnoty, vřele Vám doporučuji se obrátit
s žádostí o sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů na odborníka s praxí v oblasti rodinného práva. Řízení trvá většinou několik měsíců, záleží na místní příslušnosti soudu a jeho nápadu (náporu). V Praze může být rozhodnuto např. až po roce ode dne podání návrhů.

Pro detailní analýzu a návrh komplexního řešení doporučujeme využít služeb advokáta.