Můžu mít zvíře v pronajatém bytě?

Od roku 2018 mám syny (9 a 12 let) v péči, rozsudkem bylo manželce určeno výživné, na obě děti má platit 6.000,- Kč. Manželka se o děti nezajímá, výživné neplatí. Vzhledem k tomu, že má několik exekucí, nepracuje a nemá žádný majetek, výživné je nevymahatelné. Jak mohu dále postupovat?

Domů » Spor o výživné

Ve věci doporučuji podat trestní oznámení pro podezření přečinu zanedbání povinné výživy. K trestnímu oznámení si připravte rozsudek o úpravě poměrů k nezletilým a přehled, co povinná doposud uhradila. Povinná by mohla být motivována skutečností, že trestnost činu s doplacením výživného zaniká bez dalšího. Rovněž doporučuji podat návrh na hrazení tzv. zálohovaného výživného státem, formulář je dostupný na stránkách Úřadu práce. Pokud ještě není výživné exekučně vymáháno, s návrhem na nařízení exekuce neotálejte, doklad o probíhajícím exekučním řízení je obligatorní podmínkou pro přiznání této dávky. Zálohované, resp. náhradní výživné hradí stát, a to až do výše 3.000,- Kč měsíčně. Nárok na dávku zaniká nejpozději poskytnutím 24 měsíčních plateb náhradního výživného.

Nejprve bude nařízené jednání o úpravě poměrů k nezletilé a určení výše výživného, kde bude soud přezkoumávat, zda je uzavřená dohoda rodičů v souladu se zájmy dítěte. Pokud nedospěje k opačnému závěru, soud dohodu rodičů schválí. Po nabytí právní moci rozsudku o úpravě poměrů k nezletilé bude nařízeno jednání ve věci rozvodu. Aby soud nezjišťoval příčiny rozvratu manželství, doložte mu podepsanou dohodu o vypořádání společného jmění manželů s ověřenými podpisy.

V opačném případě soud manželství pravděpodobně rozvede, ale bude vyžadovat tzv. účastnický výslech k příčinám rozvratu manželství, což může být pro účastníky nepříjemná záležitost. Není-li majetek ve společném jmění manželů zanedbatelné hodnoty, vřele Vám doporučuji se obrátit
s žádostí o sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů na odborníka s praxí v oblasti rodinného práva. Řízení trvá většinou několik měsíců, záleží na místní příslušnosti soudu a jeho nápadu (náporu). V Praze může být rozhodnuto např. až po roce ode dne podání návrhů.

Pro detailní analýzu a návrh komplexního řešení doporučujeme využít služeb advokáta.