Můžu mít zvíře v pronajatém bytě?

Rozvádím se s manželem. Vztahy mezi námi nejsou dobré, vyhrožuje mi, že bude chtít děti do péče, když se s ním rozvedu. Já se bojím, o děti nechci přijít, ale současný stav už je neudržitelný. Má šanci děti do péče získat?

Domů » Špatné vztahy při rozvodu

Konstantní judikatura má za to, že v nejlepším zájmu dětí zpravidla je, aby měli oba rodiče stejnou možnost o ně pečovat, tzn. že se především preferuje péče společná, a pokud tento způsob nelze realizovat (např. přes nesouhlas rodičů, velkou vzdálenost bydlišť obou rodičů, neshody mezi rodiči), soud upřednostňuje péči střídavou. Střídavá péče by měla být pravidlem a o výlučné péči jednoho z rodičů by mělo být rozhodnuto pouze v takovém případě, kdy by to nebylo v nejlepším zájmu dětí- např. jeden z rodičů by neměl dostatečné materiální zázemí potřebné k řádné výchově nezletilých nebo byl nebyl schopen péči o nezletilé v tomto režimu z různých důvodů realizovat.

Odpovědi na časté otázky ZDE »