Podezření na neoprávněné darování nemovitosti

V dohledné době budu kupovat nemovitost. Jsem ženatý, ale nemovitost budu financovat z vlastních peněz, manželka si nečiní žádné nároky. Bude stačit, že v Katastru budu zapsán jako vlastník já nebo je zapotřebí koupi ještě nějak ošetřit?

Domů » Koupě nemovitosti

V dotazu se bohužel neuvádí, z jakých „vlastních peněz“ budete nemovitost kupovat, zda se jedná např. o dar nebo dědictví. Pokud byste nemovitost financoval např. prostřednictvím příjmů ze zaměstnání, nemovitost by byla fakticky financována ze společného jmění manželů. Pokud uvádíte, že si „manželka nečiní žádné nároky“, doporučuji Vám zákonný rozsah společného jmění manželů zúžit prostřednictvím notářského zápisu, což je nejjistější řešení pro případné budoucí spory.