Darování nemovitosti dítěti

Chceme s manželem darovat naší dceři nemovitost, ve které ale bydlíme. Chtěli bychom v nemovitosti dožít, ale když dceři darujeme dům dnes, nemáme žádnou jistotu, že nás v domě nechá. Je možné dar odvolat, kdyby později taková situace nastala?

Domů » Časté dotazy na právníka » Darování nemovitosti

Dar možné odvolat je, a to pro zákonné důvody- pro nevděk nebo pro dárcovu nouzi. Dále je možné odvolání daru smluvně upravit přímo v darovací smlouvě. Takový postup bychom ale nedoporučovali vzhledem k tomu, že nejlepším řešením je vždy problémům předcházet. Ve Vaší situaci se mi jako nejvhodnější variantou jeví darování nemovitosti se současným zřízením výměnku nebo doživotního práva užívání. Dcera bude zapsána v katastru jako vlastník nemovité věci, ale výhradní právo nemovitost užívat budete mít až do své smrti Vy.